Tag: SAX

project.SAX
Saxion studenten werken hard aan de eindpresentatie

Hard aan het werk in de ‘DWG dependance’

Jeroen Eenink, Jorn Westeneng & Thijs van Beek werken hard door aan hun eindpresentatie op Saxion. Zij hebben voor ons onderzocht hoe tijdelijke monumenten en pauzelandschappen beter als product in de markt gezet kunnen worden en waar de potentiële kansen liggen voor ons bedrijf. Daaraan gekoppeld hebben zij een drietal locaties in Hengelo onderzocht en daar reeds zelf een invulling aan gegeven.

1:100 studie maquette. HEEMAF terrein, Hengelo

Volgende week de eindpresentatie op het bureau, en de week daarop de openbare eindpresentatie van de vrije minor, leren innoveren in ’t Bölke te Enschede.


project.SAX

stage-vrije-minor-saxion

Met Jeroen Eenink, Jorn Westeneng & Thijs van Beek, de vierde lichting studenten van Saxion, onderzoekt Architectuurbureau project.DWG momenteel het fenomeen pauzelandschap als tool voor stadsontwikkeling en type opdracht voor architecten en stedenbouwers.

Binnen de vrije minor van hogeschool Saxion, waar studenten van verschillende disciplines aan deelnemen, onderzoeken wij met studenten een innovatie uit de praktijk, die zij vervolgens gaan toepassen in een (potentiële) praktijkopdracht van het bureau.

De vrije minor genaamd ‘Leren Innoveren’ wordt in onze stageplek vertaald naar het te leren denken als een ontwerper: in oplossingen. Door ontwerpend te onderzoeken en onderzoekend te ontwerpen maken we in deze minor de sociale, maatschappelijke en economische waarden tastbaar waarmee we de innovatie m.b.t. de praktijkopdracht kunnen toetsen. De studenten krijgen daarbij een brede introductie tot het vakgebied van de architectuur en de complexe multidisciplinaire uitdagingen die liggen in de opdrachten van onze ontwerppraktijk.

De eerste twee lichtingen hebben zich bezig gehouden met een hoogwaardige fietsenstalling bij station Drienerloo en de derde lichting studenten heeft onderzoek gedaan naar autismevriendelijk wonen in Hengelo.


project.SAX
Autisme vriendelijk wonen

sax meiden

Afgelopen half jaar hebben we [ i.s.m. de minor leren innoveren v.d. Saxion ] onderzoek gedaan naar autisme vriendelijk wonen. Wij denken dat er steeds meer vraag komt naar specifiekere doelgroepen; een voorbeeld hiervan is de vraag naar meer permanente  en ‘eigen’ bewoning voor deze  doelgroep. [ zie onderstaand artikel in de Tubantia ]

 


project.SAX
Educatie en onderwijs

SAX-interview-tubantia

Afgelopen 1/2 jaar hebben we met veel plezier, in samenwerking met de Hogeschool Saxion binnen de vrije minor “leren innoveren”, twee lichtingen studenten (altijd van verschillende disciplines) een brede introductie mogen geven tot het vakgebied van de architectuur en de complexe multidisciplinaire uitdagingen die liggen in de opdrachten van een ontwerppraktijk.

Deze lichting studenten heeft onderzoek gedaan naar Autisme vriendelijk wonen in Hengelo. Hier in Broekhuis tonen we het resultaat Nienke van Wessel en Anne-Selma de Koning die zojuist hun project “Autisme vriendelijk wonen” met lof hebben voltooid. Hun project wordt tentoongesteld tijdens de expo en toegelicht door de studenten op de opening.  [ foto : de dames geïnterviewd door de Tubantia ].


project.SAX
Samenwerken

SAX_160911_blog

Momenteel begeleiden wij studenten van de Saxion ,  minor ‘leren innoveren’. Wij doen onderzoek naar de haalbaarheid voor een woongemeenschap voor mensen met een autistische beperking. Zei hier de studentes Anna-Selma de Koning en Nienke van Wessel bouwend aan maquettes , begeleid door architect Nick Albers; e.e.a. is.m. Tuulk, natuurlijk bouwen, wonen en leven en de Saxion Hogeschool ]