project.STU
Studie voor 0-energie hotel

hotel1

Door het beperken van de energievraag, en de benodigde energie duurzaam op te wekken kan het verbruik van fossiele brandstoffen voor dit hotel beperkt worden. (punten 1 en 2 van de trias energetica) Door optimaal gebruik te maken van de vier elementen aarde, water, zon en lucht (die overal aanwezig zijn) kan aan deze voorwaarden voldaan worden. Lees hier verder over deze studie.