project.WOO
uit de steigers

Deze twee woningen naderen de oplevering. Onlangs zijn de steigers verwijdert en worden de verbijzonderde geveltexturen duidelijk waarneembaar. Achter deze gevels zeer uitgesproken, en ruimtelijke woonplattegronden ….