project.TWC
Opening Twente Circulair Festival#5 op zaterdag 07 oktober.

Architect Michiel de Wit is actief betrokken bij het Twente Circulair Festival#5. Op zaterdag 07 oktober 15.30 uur wordt de expositie ‘Zo als de Stad’ van Urbanist en Kunstenaar Jacopo Grilli door architect Harry Abels in Kunstruimte Concordia geopend.

“Zo als de Stad” is een reflectie op de huidige staat van ‘de grootste menselijke uitvinding’. Het project is ontwikkeld door stedenbouwkundige en multidisciplinair kunstenaar Jacopo Grilli (Art of Cities). Door middel van schilderkunst, beeldhouwkunst, video en poëzie nodigt de tentoonstelling ons uit om de stad van een afstand te bekijken, met een kritisch oog, doordrenkt van ironie, drama en ernst ten opzichte van de toekomst en de organismen (menselijk en niet-menselijk) die haar bewonen.

“As the City” is a reflection on the current state of ’the greatest human invention’.
The project is developed by urbanist and multidisciplinary artist Jacopo Grilli (Art of Cities). Through painting, sculpture, video, and poetry, the exhibition invites us to observe the city from afar, with a critical eye, infused with irony, drama, and seriousness toward the future and the organisms (human and non-human) that inhabit it