project.PAT
Ontwerp Lonnekerspoorlaan

PAT_werkdoc.mcd

Dit ontwerp kenmerkt zich door een helder volume , met subtiel gekozen perforaties. Met name de hoekoplossing verbijzonderd het ontwerp. Hierachter zijn de ruimtes georiënteerd die, los van het gebruikelijke woonprogramma, de woonbeleving verbijzonderen; een extra hoge lounge ruimte, sauna en daaraan gekoppeld beschutte loggia. Onlangs hebben wij dit plan gepresenteerd bij de supervisor Pi de Bruin [ die het plan positief beoordeelde ].