project.LVZ
Laan Hart van Zuid
veld 6

 

Afgelopen najaar heeft project DWG haar visie losgelaten op nog te ontwikkelen percelen en belangrijke knooppunten voor het zuidelijk plangebied van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Hengelo Zuid genaamd Hart van Zuid. Vandaag belichten we het door ons ontworpen Veld 6, dat onderdeel is van onze studie naar het wonen aan de Laan Hart van Zuid.

Het kleinere vrije kavel gesitueerd aan de rand van het plangebied, bleek geen onbelangrijke schakel te zijn. Tussen grote volumes in het masterplan en de dorpse kleinschaligheid van een cluster voorzieningen rond de kruising van het Esrein en de Industriestraat werkt veld 6 zowel als kop van een lint woningen naar het plein van de kruising, als wel een volume dat de transitie maakt tussen bestaande kleine woningen en winkels naar het recent gerealiseerde winkelcentrum. De hybride typologie van dit multifunctionele gebouw komt voort uit de structuur van de hergebruikte draagconstructie, bestaande uit een laag winkels op het maaiveld met daarboven 22 loftwoningen, speels omsloten door de contouren van de voormalige fabriekshal.

 

Verwijzend naar de daktuinen van het winkelcentrum, maken een combinatie van dakterassen, een patio en binnenplaats dat het volume als een mini- bouwblok de schakel is tussen de grote en kleine schaal. Anders dan in de woningen in veld 3, heeft het sheddak in horizontale lengte meer de ruimte om een tot een sculpturaal gebaar te komen. Dit maakt niet alleen bijzondere binnenruimten, maar versterkt het beeld dat het veld de kop is van een lint woningen binnen het stedenbouwkundig eiland dat het ensemble van multifunctioneel woon/winkelgebouw, schoolgebouw en invulling van veld 1 en 2 kunnen maken.  Aansluitend op de hoogte van het bestaande straatprofiel wordt zo binnen één sculpturaal volume de overgang gemaakt van een bijna dorpse schaal en eigenheid, naar de open structuur kenmerkend voor Laan Hart van Zuid.

In de volgende editie van deze reeks beschrijven we ons voorstel voor veld 2, dat qua schaal het tegenovergestelde effect beoogt van veld 6 en zich dan ook nergens anders kan begeven dan centraal in het plan.

Wordt vervolgd..