project.KEB
Schetsontwerp huis Den Ham

blog KEB

Momenteel werken we aan het ontwerp van een woning in het buitengebied van Den Ham. Een enkele bouwlaag met een kap is hier vereist. Uitgangspunt voor het ontwerp is een eenvoudig volume; ‘happen’ uit dit volume verbijzonderen het ontwerp en verraden de ruimtelijke beleving die hierachter schuilgaat.