project.IPE
Innovatie-Pad Enschede

IPE_project.dwg_michiel_de_wit_architect_1

Onlangs hebben wij voor een consortium onze visie op het Innovatie-Pad Enschede uitgewerkt. Het gaat hierbij om de route van station Drienerlo naar de Universiteit Twente die een meer hoogwaardige uitstraling moet krijgen. Meer info,  zie :  Project IPE