project.HJS
Sonderen

Onlangs is er gesondeerd op dit perceel op ‘t Boddenkmp. Op basis van de sondeergegevens wordt nagegaan op welke wijze er gefundeerd dient te worden. Meer info : https://www.projectdwg.com/project-hjs-ontwerp-woning-boddenkamp-te-enschede/