project.HIF
Hoogwaardige Innovatieve Fietsenstalling Drienerlo HIF

Michiel_de_WIT_ProjectDWG_Enschede_HIF_Hoogwaardig_Innovatieve_Fietsenstalling

Het, eind afg. jaar, gepresenteerde concept  wordt momenteel verder uitgewerkt. Leuke aan dit project is de samenwerking ; wij worden ondersteund door meerdere partijen. Zo worden workshops georganiseerd om het project verder te brengen. De vele factoren [ innovatiepad naar de universiteit, de routing, sociale controle, fietssnelweg, belasting tijdens voetbalwedstrijden, multifunctionaliteit, etc ] hebben ertoe geleid dat het uitgangspunt van het ontwerp een soort van ‘langzaam verkeers– knooppunt’ is geworden. Alle factoren worden verbonden. Voorts wordt er nagedacht over een bouwsysteem dat eindeloos door kan groeien.