project.HIF
Definitief schetsontwerp

hif_240315a

De uitgangspunten van het ‘verbindende’ bouwwerk ; het ‘langzaam verkeersknooppunt’ , fietsen-stallen, etc. zijn verder uitgewerkt. maatvoeringen, hellingen en hoogteverschillen zijn verwerkt. Inmiddels is het plan gepresenteerd bij pro-rail en de NS [ wordt vervolgt ] .