Decentrale energie centrale


Project DWG is tweede geworden in de competitie voor een nieuwe energie centrale in Hengelo. De centrale is onderdeel van het warmtenet dat Warmtenetwerk Hengelo BV aan het realiseren is voor de gefaseerde grootschalige gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’. De centrale draait op Industriële restwarmte van Akzo Nobel die via een zogeheten ‘backbone’ naar de centrale getransporteerd wordt om opgewaardeerd te worden naar een hogere temperatuur ten behoeve van de eindgebruiker. De complexiteit van de opgave ligt in de configuratie van de techniek op een bijna driehoekig kavel in combinatie met het anticiperen op onzekere toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving.

Met ‘Hart van Zuid’ zal het zuidelijk deel van Hengelo eindelijk goed worden ontsloten naar het centrum. De mentale barrière van het verhoogde spoorwegtracé, dat het zuiden van Hengelo altijd een beetje heeft afgesloten van het centrum, wordt voor een groot deel opgeheven door het nieuwe programma en de verbeterde ontsluiting. Wanneer de ‘Laan van Zuid’, de centrale as in het plan, straks op de hoog-stedelijke knoop aan de nieuwe zijde van het station aansluit, zal duidelijk worden hoe belangrijk dit project voor Hengelo gaat zijn.

Hoewel door de jaren heen de ambities voor de totale herstructurering enigszins zijn bijgesteld, ligt in de kern de ideale structuur voor elk toekomstig groeimodel. De kavels rondom de DEC bestaan uit vervallen fabriekjes en arbeiderswoningen die nog voor onbepaalde tijd blijven staan, tot de veelvoud van huidige eigenaren verkopen. Mogelijk worden deze kavels ingevuld met woningbouw of zal rondom het ‘Wapen van Hengelo’ een groter park worden aangelegd. In elk geval dient de te ontwikkelen energiecentrale rekening te houden met verschillen soorten groeiscenario’s.

In verschillende configuraties hebben we met met het technisch programma van eisen onderzocht hoe we de stedenbouwkundige context kunnen matchen aan de verschillende toekomstscenario’s. De ketels en warmtepompen moeten later vervangen of aangevuld kunnen worden door zwaardere apparatuur om aan een grotere afname te kunnen voldoen, waardoor we in het schaalmodel van het maximale model zijn uitgegaan.

Aangezien de DEC op controle en onderhoud na vrijwel altijd onbemand is neigt de opgave naar een sculpturale benadering van een strak motorblok met een schone schoorsteen. Zoals de voormalige fabrieken in de omgeving hun schoonheid halen uit de perfectie van techniek voor die tijd (steen, glas en staal werden qua materiaaleigenschappen tot het uiterste ingezet), willen wij met de schoorsteen een rankheid en transparantie bereiken die tekenend is voor de technieken van deze tijd.

Losse onderdelen als de Enexis trafo en gaskast zagen we daarom graag geïntegreerd in één gebaar. Een afsluitbaar voorterrein met de schoorsteen en losse onderdelen als de Enexis trafo en gaskast in combinatie met een eenvoudige bedrijfshal worden door een grof architectonisch gebaar omsloten naar de openbare ruimte. Een restpunt van het kavel wordt een openbare ruimte in de vorm van een klein parkje dat we laten knipogen naar het groene dakvlak van de bedrijfshal.

PROJECT.DEC


Omschrijving:
Projectteam: Michiel de Wit, Nick Albers
Fotografie:
Media:

[wp_social_sharing social_options=”facebook,twitter,googleplus,linkedin,pinterest,whatsapp” twitter_username=”projectdwg” facebook_text=”” twitter_text=”” googleplus_text=”” linkedin_text=”” pinterest_text=”” whatsapp_text=”” icon_order=”p,f,t,g,l,w” show_icons=”1″ before_button_text=”” text_position=”” social_image=””]


GERELATEERD