project.CIT

BLOG_CIT2_131116

De entree is tegelijkertijd sober en expliciet. De materialisering in transparante gelakte beton , helder glas en zwart gelakte houten glazen deuren hebben verwantschap met de Citadel, maar verbijzonderen de entree voldoende om de aandacht op deze functie te richten. De voorgestelde doordachte en geabstraheerde detaillering ondersteunen dit.[cit.: Dhr. P. Vermeulen , supervisor UT ]