Architectuurbureau project.DWG Enschede Michiel de Wit Navigatie button links Navigatie button rechts

“Architectuur begint daar, waar het bouwen stopt”


Publieke ruimte in een veranderende maatschappij

“Het voltooien van de bouw is niet het einddoel. Het resultaat niet de stenen massa of klinische architectuurfotografie, maar ruimte die werkt en kan blijven werken ook wanneer deze in de toekomst een nieuwe betekenis zou krijgen.” – Architect Michiel de Wit

Samen met belanghebbenden partijen, instanties of individuen werkt het bureau proactief aan de ontwikkeling van steden. Door ruimtelijke kansen te onderzoeken naar functie en haalbaarheid, kunnen wij overgegaan tot het ontwikkelen van uitzonderlijke projecten. Bijvoorbeeld:

– Het PET paviljoen, galerie en huiskamer van de buurt, dat tijdelijk invulling geeft aan een braakliggend stuk grond midden in een woonwijk.
– De Oberon: Een structuurvisie voor de herontwikkeling van een kolossale oude ambachtsschool in een oude arbeiderswijk, waarbij specifiek is gekeken naar de kansen in de openbare ruimte.
Abondantus Gigantus, de legokerk, een tijdelijke cultuurtempel op het stationsplein in Enschede

[wp_social_sharing social_options=”facebook,twitter,googleplus,linkedin,pinterest,whatsapp” twitter_username=”projectdwg” facebook_text=”” twitter_text=”” googleplus_text=”” linkedin_text=”” pinterest_text=”” whatsapp_text=”” icon_order=”p,f,t,g,l,w” show_icons=”1″ before_button_text=”” text_position=”” social_image=””]


GERELATEERD