Categorie: Project.DWG


project.DWG
Nieuwe opdrachten ,

Onlangs hebben wij twee nieuwe opdrachten gekregen. Een keer een verfrissende andersoortige opdracht voor ons bureau; het gaat hierbij om het restylen van de voorgevels, waarbij de nadruk ligt op de plint [ winkelpanden ]. De twee panden aan de Klomp worden samengevoegd tot één winkel en daaraan gekoppeld één winkelpui. Door deze ingreep zal het pand een ‘behoorlijke face-lift krijgen, waarbij de fraaie metselwerk gevels boven ook beter tot zijn recht komen !! [ wordt vervolgt ]


project.S62
Voorlopig ontwerp

De plattegrond indeling staat nagenoeg vast. Het ‘wonen’ wordt tuingericht royaal, middels verhoogde leefkeuken en veranda, uitgebreid. Aan de voorzijde wordt gekozen voor een ‘uitgesproken’ parasiterend volume dat een fraai contrast maakt met de bestaande woning. Voorts denken wij dat dit een aanwinst is in het straatbeeld !

 


project.HES
Schetsmaquette bijzonder woonprogramma te Almere

Schetsmaquette ; onderzoek naar lichtinval, oriëntatie en ruimtelijke beleving. Het ‘wonen’ speelt zich af in het groen. Binnen vloeit middels veranda’s en kas over in het buiten [ wordt vervolgt ]


project.MAG
Bijbouw Museumlaan te Enschede

Ontwerp voor een bijbouw aan de Museumlaan te Enschede. Deze fraaie, door ons gerealiseerde woning in 2014, krijgt geheel in de stijl van de woning een uitbreiding. Een fraaie studio met ‘lichthapper’ gecombineerd met een royale veranda vergroot het woongenot.

Meer info over de bestaande woning : www.projectdwg.com/project-mag/


project.LVZ
Laan Hart van Zuid
veld 6

 

Afgelopen najaar heeft project DWG haar visie losgelaten op nog te ontwikkelen percelen en belangrijke knooppunten voor het zuidelijk plangebied van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Hengelo Zuid genaamd Hart van Zuid. Vandaag belichten we het door ons ontworpen Veld 6, dat onderdeel is van onze studie naar het wonen aan de Laan Hart van Zuid.

Het kleinere vrije kavel gesitueerd aan de rand van het plangebied, bleek geen onbelangrijke schakel te zijn. Tussen grote volumes in het masterplan en de dorpse kleinschaligheid van een cluster voorzieningen rond de kruising van het Esrein en de Industriestraat werkt veld 6 zowel als kop van een lint woningen naar het plein van de kruising, als wel een volume dat de transitie maakt tussen bestaande kleine woningen en winkels naar het recent gerealiseerde winkelcentrum. De hybride typologie van dit multifunctionele gebouw komt voort uit de structuur van de hergebruikte draagconstructie, bestaande uit een laag winkels op het maaiveld met daarboven 22 loftwoningen, speels omsloten door de contouren van de voormalige fabriekshal.

 

Verwijzend naar de daktuinen van het winkelcentrum, maken een combinatie van dakterassen, een patio en binnenplaats dat het volume als een mini- bouwblok de schakel is tussen de grote en kleine schaal. Anders dan in de woningen in veld 3, heeft het sheddak in horizontale lengte meer de ruimte om een tot een sculpturaal gebaar te komen. Dit maakt niet alleen bijzondere binnenruimten, maar versterkt het beeld dat het veld de kop is van een lint woningen binnen het stedenbouwkundig eiland dat het ensemble van multifunctioneel woon/winkelgebouw, schoolgebouw en invulling van veld 1 en 2 kunnen maken.  Aansluitend op de hoogte van het bestaande straatprofiel wordt zo binnen één sculpturaal volume de overgang gemaakt van een bijna dorpse schaal en eigenheid, naar de open structuur kenmerkend voor Laan Hart van Zuid.

In de volgende editie van deze reeks beschrijven we ons voorstel voor veld 2, dat qua schaal het tegenovergestelde effect beoogt van veld 6 en zich dan ook nergens anders kan begeven dan centraal in het plan.

Wordt vervolgd..


project.LVZ
Laan Hart van Zuid
veld 3.1

Vandaag in de blogserie over onze studie naar het wonen aan de Laan Hart van Zuid Hengelo, presenteren wij een segment dat we ontworpen hebben voor veld 3, dat uit vier segmenten van clusters woningen bestaat.  3.1 is de noordelijke kop gelegen aan de centrale kruising van het masterplan.

In ons voorgestelde ontwerp voor de vier segmenten hebben alle bouwblokken van geschakelde woningen hebben een plint aan de voorzijde en verschillende typen afscheiding aan de achterkant. Voor en achter moeten met bijzondere aandacht afgestemd moeten worden op de openbare ruimte per segment en situatie. De schaal waarin de blokken van veld 3 zich in het open vlak tussen het winkelcentrum en de woonuizen aan de zijde van de Berlflo Es situeren, vraagt om gradaties van openbaar naar privé. Hoewel de woningen binnen een budget gerealiseerd worden, verzekeren de verschillende plinten dat de blokken zich op de grote schaal monumentaler presenteren, terwijl deze op de kleinere schaal de huizen statig maken en als fysieke barrière voor een heel eigen privacy creëert, straks kenmerkend voor de woningen.

 

De verschillende afscheidingen aan de achterzijde van de blokken in veld 3, zijn zeer bepalend voor de kwaliteit van de openbare ruimte aan de zijde van de Berflo Es  (op bovenstaande foto onder). Dit geld met name voor de velden 3.2, 3.3 en 3.4 waar de erfafscheiding uitermate bepalend zijn voor de leefkwaliteit van zowel de te realiseren bouwblokken, als de beeldkwaliteit naar de omliggende bestaande bebouwing toe. Een opvallend industrieel volume daarvan, de  renovatie van een voormalige buigerij tot woningen door Dick van Gameren Architecten, heeft ten hoogte van segment 3.1  een oude gevel als een soort voorzetgevel laten staan die, hoewel deze forse doorkijken heeft als een blinde gevel opgevat zou kunnen worden.  Het ontwerp dat wij maakten voor het aansluitende bouwblok mag zich dan ook forser manifesteren, zodat het zich bijna hoogstedelijk presenteert op de hoek aan de centrale kruising van het masterplan. Onderstaande studie toont de ruimtelijke uitwerking van deze hoek, waarbij gestapelde splitlevel-woningen uitgesproken het nieuwe wonen in zuid vertalen.