Categorie: Nieuwbouw

project.ATV
Nieuwe uitdaging op ‘t Vaneker

Op een centrale, en fraaie locatie op ‘t Vaneker, mogen wij een uitgesproken woning realiseren ! Zie hier de eerste massa’s. Een uitdaging om op dit royale kavel een woonprogramma te realiseren waar binnen en buiten in elkaar overvloeien !project.LVZ
Laan Hart van Zuid
veld 6

 

Afgelopen najaar heeft project DWG haar visie losgelaten op nog te ontwikkelen percelen en belangrijke knooppunten voor het zuidelijk plangebied van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Hengelo Zuid genaamd Hart van Zuid. Vandaag belichten we het door ons ontworpen Veld 6, dat onderdeel is van onze studie naar het wonen aan de Laan Hart van Zuid.

Het kleinere vrije kavel gesitueerd aan de rand van het plangebied, bleek geen onbelangrijke schakel te zijn. Tussen grote volumes in het masterplan en de dorpse kleinschaligheid van een cluster voorzieningen rond de kruising van het Esrein en de Industriestraat werkt veld 6 zowel als kop van een lint woningen naar het plein van de kruising, als wel een volume dat de transitie maakt tussen bestaande kleine woningen en winkels naar het recent gerealiseerde winkelcentrum. De hybride typologie van dit multifunctionele gebouw komt voort uit de structuur van de hergebruikte draagconstructie, bestaande uit een laag winkels op het maaiveld met daarboven 22 loftwoningen, speels omsloten door de contouren van de voormalige fabriekshal.

 

Verwijzend naar de daktuinen van het winkelcentrum, maken een combinatie van dakterassen, een patio en binnenplaats dat het volume als een mini- bouwblok de schakel is tussen de grote en kleine schaal. Anders dan in de woningen in veld 3, heeft het sheddak in horizontale lengte meer de ruimte om een tot een sculpturaal gebaar te komen. Dit maakt niet alleen bijzondere binnenruimten, maar versterkt het beeld dat het veld de kop is van een lint woningen binnen het stedenbouwkundig eiland dat het ensemble van multifunctioneel woon/winkelgebouw, schoolgebouw en invulling van veld 1 en 2 kunnen maken.  Aansluitend op de hoogte van het bestaande straatprofiel wordt zo binnen één sculpturaal volume de overgang gemaakt van een bijna dorpse schaal en eigenheid, naar de open structuur kenmerkend voor Laan Hart van Zuid.

In de volgende editie van deze reeks beschrijven we ons voorstel voor veld 2, dat qua schaal het tegenovergestelde effect beoogt van veld 6 en zich dan ook nergens anders kan begeven dan centraal in het plan.

Wordt vervolgd..


project.JCS
Samenwerken; ontwikkeling houtskeletbouw-woningtypen

In samenwerking met Bulko BV en Carpe Scientia hebben wij een aantal woningtypen ontwikkeld. Doel is dat deze as referentie/uitgangspunt dienen voor toekomstig te realiseren projecten.

 


project.LVZ
Laan Hart van Zuid
veld 4

In het najaar heeft project DWG haar visie losgelaten op nog te ontwikkelen percelen en belangrijke knooppunten voor het zuidelijk plangebied van de grootschalige gebiedsontwikkeling in Hengelo Zuid genaamd Hart van Zuid. Vandaag belichten we het door ons ontworpen Veld 4, dat onderdeel is van onze studie naar het wonen aan de Laan Hart van Zuid. Veld 4 is één van de velden waar wij een dubbel bouwblok hebben voorgesteld van in totaal 11 geschakelde woningen. Per blok zijn er twee typen woningen, waarbij we aan de vier hoeken extra aandacht besteden.

Stukjes parallelweg en ondergeschikte kruisende wegen, maken de Laan Hart van Zuid  (de centrale as in het plan) een uitermate geschikte ontsluitingsroute met als gevolg dat de buurten langs wegen als de industriestraat of de afslag richting de boekeloseweg een veel lagere verkeersdruk gaan genieten. De ruim opgezette laan biedt daarnaast overzicht voor bestuurders van voertuigen waardoor het mogelijk is dat meerdere kleine afslagen (soms zelfs naar slechts enkele garageboxen) zich ontsluiten op de centrale laan.

Grondgebonden bouwvolumes met zicht op de laan worden hierdoor om dezelfde reden juist niet continu gepasseerd door het bestemmingsverkeer van de gehele wijk. Het parkeren op eigen terrein voor Veld 4 is vooralsnog middels twee varianten te ontsluiten. Als hier beschreven en afgebeeld in bovenstaand schaalmodel (vanaf de voorzijde), waarbij met name het bestemmingsverkeer dichter langs de huizen rijdt. De andere variant is op de kaart wellicht te herkennen als een serie aaneengesloten binnenterreinen die verschillende bouwblokken en geclusterde woningen van een parkeerplaats achter de woningen voorzien. Kenmerken voor zowel de structuur van de Berflo Es als delen van de Wilderinkshoek zijn de vele binnenterreinen met parkeergelegenheid en een allerlei aan bedrijvigheid in de vorm van ondernemers en drukbezochte garageboxen.

Eenzelfde ontsluiting naar de laan Hart van Zuid als die tussen Veld 4 en 3 stellen we voor door naar de andere zijde te trekken waar Veld 1 ligt. Het concept voor dat bouwvlak lichten we nader toe in een volgend blogbericht, maar qua parkeren zou het hier mogelijk zijn de achterliggende wijk dusdanig van parkeerplekken te voorzien (grijs gearceerd), dat de parkeerdruk in de zeer nauwe straten misschien wel zou kunnen halveren. Toegangspoorten naar de woningen zouden deze strategie ondersteunen, alsmede onderdeel kunnen worden van een ontworpen achtergrond in het voorstel dat wij voor veld 1 binnenkort zullen toelichten. Wordt vervolgd..