Architectuurbureau project.DWG Enschede Michiel de Wit Navigatie button links Navigatie button rechts

Verbouw – Aanbouw


Woonbehoeftes kunnen veranderen door ruimtegebrek of een veranderende gezinssamenstelling. Mede doordat de woonomgeving als ‘thuis’ aanvoelt kiezen veel particulieren voor het aanpassen van de bestaande woning.

Een aanbouw kan meer zijn dan een aangeplakte doos. Zorgvuldige aandacht voor de aansluitingen aan de bestaande woning maakt het resultaat een logisch en eenduidig verhaal. Tevens liggen er kansen in het verweven van nieuwe aan bestaande ruimten: er ontstaat een meer ruimtelijk interieur en een totaal andere woonbeleving.

Project DWG

Voor de SEV [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting] hebben wij meegewerkt aan het zgn. emptynest project. Hiervoor hebben wij onderzoek verricht naar het meer levensloopbestendig maken van de bestaande particuliere woningvoorraad.


GERELATEERD